Ֆուտբոլի ընտրությամբ և լրացուցիչ կրթության ծրագիր 2021-2022

Մարզական ընտրությամբ  և լրացուցիչ գործունեության կառուցվածքը
Մարզական ընտրությամբ գործունեությունը և  լրացուցիչ կրթությունը  ապահովվում է սովորողի՝ մարմնակրթության և  սպորտի մասին տեսական և գործնական գիտելիքներ:Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի մարզական կառույցների պայմանները թույլ են տալիս գործունեություն ծավալել սովորողների  ֆիզիկական կուլտուրայի կարևորագույն ընդունակությունների զարգացման և կատարելագործման համար:
Նպատակը և խնդիրները
Մարզական ընրության խումբը և լրացուցիչ գործունեությունը ներառում է իր մեջ ֆիզիկական զարգացման համալիր ազդեցություն, ուղղված օրգան համակարգի վրա:
Բնականոն կանոնակարգված և ծրագրավորված ֆիզիկական բեռնվածությունը ապահովում է երեխաների մոտ ֆիզիկական կարողությունների զարգացում,մարզախաղերի գործնական պարապունքներին՝ հմտությունների ձևավորում, ֆիզիկական պատրաստության կողմերի ճանաչում և առողջության ամրապնդում:
Ֆուտբոլի  միջոցով՝

զարգացնում ենք տակտիկական մտածողությունը,ֆիզիկական կարողությունները,խաղային դիմացկունությունը,արագաշարժությունը, թիմային աշխատանքի, պատրաստականությունը, կարգապահությունը, հիգիենայի պայմանները մարզիկների մոտ:
Օրակարգի պահպանումը մարզական ընտրությամբ գործունեությունում լուծում է այն խնդիրները որոնք նպաստում են ֆիզիկական գործուղությունների արդյունավետ ազդեցությունը աշակերտների մարմնի զարգացման վրա:
Ֆիզիկական կուլտուրայի խաղային պատրաստականության բաղադրիչ մասն է հանդիսանում մրցակցային գործունեությունը,որը խթանում է աշակերտների պատրաստականության աստիճանը և մարզական կամքի ձևավորմանը:Մրցակցային գործունեության միջոցառումները ըստ մարզաձևերի անցկացվում է կրթահամալիրի ակումբների,դասարանների միջև:
Մարզական ընտրությամբ   և լրացուցիչ կրթության գործունեությունը լուծում է հետևյալ խնդիրները՝
1.Սովորողի առողջության ամրապնդում, բարձրացնել սովորողի օրգանիզմի դիմադրողականությունը,

2.Կատարելագործում է ֆիզիկական կարողությունները, ապահովում է ֆիզիկական հմտությունների ձեռքբերումը և կիրառումը մարզումների ժամանակ

3. Շարժողական ընդունակությունների մշակում, ապահովել մկանային ուժի, արագաշարժության, դիմացկուոնության դրսեվորման մակարդակ

4.Տալ տեսական գիտելիքներ ֆուտբոլի մասին

5.Ապահովել գործնական գիտելիքներ է: Ֆուտբոլի տեխնիկան և ուսուցման մեթոդները:

Ֆուտբոլի տեխնիկական հնարքներն են՝ գնդակի ընդունում, փոխանցում, վարում, նետումներ, տեղաշարժեր,խաբսեր և պաշտպանական գործողություններ:

Հարձակման տեխնիկան՝ տեղաշարժերով (վազով, կանգառ)

Գնդակի տիրապետում՝ (որսում, փոխանցում,վարում) մեկ և երկու ոտքով
6.Թիմային և անհատական աշխատանքները,   սովորողի մոտ նպաստում են բարոյակամային հատկանիշների ճիշտ ձևավորմանը, պաշտպանությունը ֆուտբոլում:

Պաշտպանությունը,  երբ թիմի խաղացողը պետք է արգելի հակառակորդի կողմից գնդակի հարվածը իր դարպասին և ձգտի գնդակը հետ վերցնել մրցակցի մոտից; Պաշտպանության գործողությունները ունեն երեք ձև՝

 • անհատական՝ երբ յուր. խաղացող խնամակալում է մրցակցի խաղացողներից մեկին, խանգարելով, փակելով նրան
 • սահմանային՝ երբ ամբողջ ժամանակ խաղացողի ամբողջ ուշադրությունը կենտրոնացված է այն կողմ , որտեղ պայքար է գնում գնդակի համար: Նպատակ է դրվում արգելել գնդակի հարվածը դարպասին: Սահմանային պաշտպանության ձևերը՝ ( 4-2-4, 4-3-3:4-3-2-1  և այլն)
 • խառը՝ երբ խաղացողների մի մասը խաղում է անհատական պաշտպանությամբ, մի մասը սահմանային, որի նպատակն է չեզոքացնել մրցակցի ուժեղ խաղացողներին

7. Տակտիկական պատրաստություն

Խաղացողների անհատական և կոլեկտիվ գործողություններն են, որոնք ուղղված են հասնելու լավագույն արդյունքի : Թիմային տակտիկան դա կոլեկտիվ գործողությունների շարք է, որտեղ յուրաքնչյուր խաղացող կատարում է իր դերը ելնելով բոլորի հետաքրքրությունից: Տակտիկական գործողությունները բաժանվում են ՝անհատական (տեղի ընտրություն,վարում,խաբքեր,փոխանցումներ,նետումներ,մրցակցի խնամակալություն), թիմային գործողությունների՝(հարձակողական և պաշտպանողական տակտիկա)

 • Խաղացողը գնդակին տիրապետելով պարտավոր է կատարել գնդակի պահպանման օրենքը
 • Գնդակի չտիրապետելով խաղացողը մշտապես փնտրում և դիքավորվում էայնտեղ, որտեղ նա ապահով կարող է ընդունել գնդակը
 • Խաղացողը պետք է պահպանի իր խաղային տեղը դաշտում, չխանգարելով իր ընկերներին
 • Առանձին խաղային պահերում խաղացողը պետք է գործի այնտեղ, որտեղ ավելի նպատակահարմար է թիմի համար
  7.Անձնական հիգիենայի մասին պատկերացում ստեղծում
  8.Անհատական օրակարգի ապահովում դասերին և առօրյայում
  9.Տարբեր մարզաձևերի մասին գիտելիքներ է ապահովում
  10.Մարզաձևերի կանոնների տիրապետում և մրցավարություն:

Սովորողների պատրաստության աստիճանը չափվում է նորմատիվների միջոցով : Նորմատիվ պահանջները համապատասխանում են ընդունված չափորոշիչ ծրագրին:

Աշխատաժամանակ՝ սեպտեմբեր_դեկտեմբեր

Անուն Ազգանուն
Դպրոց, դասավանդվող առարկա ֆուտբոլի մարզիչ Բաղդասարյան Ռուբեն 2021 ուս. տարի
փետրվար-մայիս
¸³ë³í³Ý¹áÕÇ ³ß˳ï³Å³Ù³Ý³ÏÇ Ï³éáõóí³ÍùÁ                                                                                                  Þ³µ³Ã³Ï³Ý ³Ýѳï³Ï³Ý åɳÝ
*Ընդմիջումը չհաշվել աշխատաժամանակի մեջ
* Առաջին աղյուսակում չգրել այն աշխատանքը, որ կրթահամալիրից դուրս է արվում
** Երկրորդ աղյուսակում կարող եք նշել նաև տանը կամ այլ վայրում կատարվող ուսումնական (դրան սպասարկող) աշխատանքը։
*** Աշխատաժամանակի շաբաթական անհատական պլանը սահմանված կարգով քննարկել դպրոցի ղեկավարի հետ
9.00-9.15 9.20-10.05 10.10-10.55 11:05 — 11:50 11:55 — 12:40 12.40-12.55 12.55-13.35 13.40-14.20 14.25-15.05 15.10-15.50 16.00-17.00
երկուշաբթի Ընդհանուր պարապմունք Էլեկտրոնային մատենավարություն Էլեկտրոնային մատենավարություն Ավագ դպ. 10-րդ դաս. Ավագ դպ. 10-րդ դաս. ընդմիջում Միջին դպ. 6-րդ դաս. Ավագ դպ. 9-րդ դաս. Ավագ դպ. 9-րդ դաս.
երեքշաբթի Ընդհանուր պարապմունք Բակային աշխատանքներ Բակային աշխատանքներ Ընտրությամբ գործունեություն Ընտրությամբ գործունեություն Միջին դպ. 6-րդ դաս. ուսումնական գույքի խնամք
չորեքշաբթի Ընդհանուր պարապմունք Ավագ դպ. 12-րդ դաս. Ավագ դպ. 12-րդ դաս. Ավագ դպ. 11-րդ դաս. Ավագ դպ. 11-րդ դաս. Միջին դպ. 7-րդ դաս. Միջին դպ. 7-րդ դաս. ուսումնական գույքի խնամք
հինգշաբթի Ընդհանուր պարապմունք Էլեկտրոնային մատենավարություն դասավանդման հետ կապված աշխատանք ուսումնական սեփական բլոգի վրա Ընտրությամբ գործունեություն Ընտրությամբ գործունեություն Էլեկտրոնային մատենավարություն Բակային աշխատանքներ
ուրբաթ Ընդհանուր պարապմունք Բակային աշխատանքներ դասավանդման հետ կապված աշխատանք ուսումնական սեփական բլոգի վրա դասավանդման հետ կապված աշխատանք ուսումնական սեփական բլոգի վրա Էլեկտրոնային մատենավարություն ուսումնական գույքի խնամք Միջին դպ. 8-րդ դաս. Միջին դպ.    8-րդ դաս. Մեդիաուրբաթ
շաբաթ
Շաբաթական աշխատանք Աշխատանքի քանակ Աշխատանքի կատարաման տեղը Այլ նշումներ
Հիմնական աշխատաժամանակում արվող աշխատանք 33 ժամ
 դպրոցի ուսումնական պլանի ընդհանուր բաղկացուցիցչով որոշված առարկայի, դասընթացի վարում 18 ֆուտբոլի մարզադաշտ
դպրոցի ուսումնական պլանի սովորողի ընտրությամբ բաղկացուցիչով դասընթացի կամ գործունեության ղեկավարում
նախասիրության ակումբի ղեկավարում (մասնակցություն)
լրացուցիչ կրթության դասընթացի ղեկավարում
քոլեջում դասավանդում
դպրոցից դպրոց տեղափոխման վրա ծախսվող ժամանակ
դասավանդման հետ կապված աշխատանք ուսումնական սեփական բլոգի վրա 3
դասավանդման հետ կապված աշխատանք սովորողների բլոգների հետ
աշխատանք դպրոցի, կրթահամալիրի կայքում
ուսումնական պարապմունքի նախապատրաստում 1
հիգիենիկ պահանջների պահպանում, արտաքին և ներքին ուսումնական տարածքի և գույքի խնամք, հերթապահ դասարանի հետ աշխատանք 3 ֆուտբոլի մարզադաշտ
մարզական ակումբ (նշել ակումբը, օրն ու ժամը)
Սեբաստացիներ երգչախումբ (վոկալ-գործիքային խումբ, պարի խումբ)
փորձի փոխանակում (մենթորական աշխատանք կամ մենթորի հետ աշխատանք)
մեդիաուրբաթ (շաբաթական մինչև 60 րոպե) 1 Մարմարյա սրահ
աշխատողների ընդհանուր հավաք (ամսական մինչև 60 րոպե) 1 Ավագ դպրոց
դասավանդողի շուրջտարյա դպրոց (շաբաթական մինչև 60 րոպե) 1 Ավագ դպրոց
Էլեկտրոնային մատենավարություն 4 Մարզական գրասենյակ
հեղինակային կրթական ծրագրի փորձի փոխանակում
Լրացուցիչ աշխատանք
մասնախմբի ղեկավար, մասնաժողովի անդամ (տեղադրել հղում՝ նշելով կոնկրետ աշխատանքները, դասալսումների օրերն ու ժամերը, մասնաժողովին ներկայացրած հարցերը)
հեռավար այլ աշխատանք (սովորողների հետ նախագծերի իրականացման ընթացքի, արդյունքների քննարկում. հղում բլոգի համապատասխան էջին)
ուսումնական աշխատանքի ծրագրի մշակում
ուսումնական հետազոտական աշխատանք
ուսումնական աշխատանքի ուսումնասիրություն-գնահատում
ուսումնական նախագծերի համակարգում
ուսումնական ճամփորդությունների ղեկավարում
ուսումնական ճամբարի (ջոկատի) ղեկավարում
կրթական փոխանակման նախագծեր, հեղինակային կրթական ծրագրի տարածման նախագծեր
վերապատրաստում, այդ թվում՝ մենթորական աշխատանք
«Կրթական պարտեզի» շրջանակներում նախագծերի համակարգում
ստուգատեսների, ցուցահանդեսների, պլեներների համակարգում, ղեկավարում
ուսումնական օրացույցով որոշվող նախագծերի համակարգում
թարգմանական աշխատանք
քաղաքացիա-իրավական պայմանագրով այլ աշխատանք
Զանցել գործիքագոտուն